סעודת מלחים

כשהתקשרה אלינו המעצבת מיכל אביתר ושאלה עם אפשר לנגוח מלח?...

'ננסה' אמרנו... מיכל וכרמל הגיעו אלינו עם קילוגרמים רבים של מלח.

לאחר כמה נסיונות הבנו שאפשר לצאת לביצוע-

בתערוכה 'שומרה' שהתקימה בקייץ 20018 בירושלים בנינו בחצר בית המצורעים מקטעי קירות מלח באורך כולל של כ- 20 מטר ובגובה 80 ס"מ.

בחלק מהקירות טמנו דגים טריים שיצאו מהקירות עוד באותו הערב לעמדות טעימה, שלוש עמדות לפי שלושה מתכונים עתיקים.